Môi trường nuôi cấy vi khuẩn, vi nấm AgarCult, ChromoGel được sản xuất bởi công ty Alphachem Việt Nam.
  • NAME PRODUCT
  • SPECIFICATION