Ziehl-Neelsen Stain Kit (TDS)

SPECIFICATION: 3x100ml/Box

$13.20

Ziehl-Neelsen Stain Kit can be used for the demonstration of Acid Alcohol fast bacilli (Tubercle), at room temperature

Ziehl-Neelsen Stain Kit được dùng trong nhuộm trực khuẩn kháng cồn acid (Khuẩn Lao) ở nhiệt độ phòng.

TDS-DyeSol-Ziehl-Neelsen-Staining-Kit