ChromoGel Urine Agar 90mm-GCURI90 (TDS)

SPECIFICATION: 10 plates x 90mm

$13.13

ChromoGel Urine Agar is a chromogenic medium used for the cultivation and isolation of pathogen bactreria from urine samples

ChromoGel Urine Agar là môi trường sinh màu dùng nuôi cấy phân lập định danh vi khuẩn gây bệnh từ đường tiết niệu

Ready-to-Use-ChromoGel-Urine-Agar