Egg Yolk Tellurite 100ml

SPECIFICATION: 100ml

$12.20

Egg Yolk Tellurite: sản phẩm dịch lòng đỏ trứng tươi không chất bảo quản được dùng trong điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh

TDS-Egg-Yolk-Tellurite