Egg Yolk Emulsion with Polymycin B 100ml

SPECIFICATION: 100ml

$19.20

Egg yolk emulsion with Polymycin B: sản phẩm dịch lòng đỏ trứng tươi có bổ sung kháng sinh Polymycin B dùng trong điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh

TDS-Egg-Yolk-Emulsion-Polymycin-B