Egg Yolk Emulsion 100ml

SPECIFICATION: 100ml

$10.60

Egg yolk emulsion: sản phẩm dịch lòng đỏ trứng tươi không chất bảo quản được dùng trong điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh

TDS-Egg-Yolk-Emulsion