Defibrinated Sheep Blood 10ml/100ml (TDS)

SPECIFICATION: 10ml/100ml

$3.52

Defibrinated sheep blood sterile is an essential nutritional supplement for microbiological culture media

Máu cừu đã tách sợi tan huyết vô trùng là chất bổ sung cần thiết cho điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh

TDS-Defibrinated-Sheep-Blood-mau-cuu