Defibrinated Horse Blood 10ml/100ml (TDS)

SPECIFICATION: 10ml/100ml

$3.96

Defibrinated Horse blood sterile is an essential nutritional supplement for microbiological culture media

Máu ngựa đã tách sợi tan huyết vô trùng là chất bổ sung cần thiết cho điều chế môi trường nuôi cấy vi sinh

TDS-Defibrinated-Horse-Blood-mau-ngua