innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

Test kit qPCR kiểm tra Covid-19 (nCoVi 2019)

14/02/2020
Test kit qPCR kiểm tra Covid-19 (nCoVi 2019)
Test kit qPCR kiểm tra Covid-19 (nCoVi 2019) sản xuất tại UK, đạt tiêu chuẩn chất lương CE-IVD
Test kit qPCR kiểm tra Covid-19 (nCoVi 2019