innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

ReadyEnrichment™ Môi trường tăng sinh gói - tăng sinh nhanh cho Salmonella, Listeria, Vibrio

28/02/2019
ReadyEnrichment™ Môi trường tăng sinh gói - tăng sinh nhanh cho Salmonella, Listeria, Vibrio
ReadyEnrichment™ Môi trường tăng sinh gói - tăng sinh nhanh cho Vibrio, Salmonella và Listeria. Một giải pháp giúp công việc chuẩn bị mẫu trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính đúng đắn của phương pháp ISO, AFNOR, USP, EP, AOAC,.. Gói tăng sinh đã được cân định lượng bột tương ứng với trọng lượng mẫu 9g, 25g, 125g và 375g và được xử lý vô trùng. Người dùng chỉ việc cân mẫu và thêm nước cất vô trùng là có thể ủ mẫu theo qui trình tăng sinh yêu cầu.

HìnhSản phẩmTDSMSDS
ReadyEnrichment™
ReadyEnrichment™ Alkaline Peptone Water APW25 (Double strengt) Irradiated ISO 21872 ISO 8914 APHA AOAC
ReadyEnrichment™ Alkaline Peptone Water APW25 (Single strengt) Irradiated ISO 21872 ISO 8914 APHA AOAC
ReadyEnrichment™ Buffered Peptone Water BPW125 Irradiated ISO 6579
ReadyEnrichment™ Buffered Peptone Water BPW25 Irradiated ISO 6579
ReadyEnrichment™ Buffered Peptone Water BPW375 Irradiated ISO 6579
ReadyEnrichment™ Buffered Peptone Water Salmonella Selective BPWSS125 Irradiated
ReadyEnrichment™ Buffered Peptone Water Salmonella Selective BPWSS25 Irradiated
ReadyEnrichment™ Buffered Peptone Water Salmonella Selective BPWSS375 Irradiated
ReadyEnrichment™ Listeria Fraser Half Broth LFH25 Irradiated ISO 11290
ReadyEnrichment™Distilled Water Irradiated (Nước cất vô trùng) 1125ml/bag
ReadyEnrichment™Distilled Water Irradiated (Nước cất vô trùng) 225ml/bag
ReadyEnrichment™Distilled Water Irradiated (Nước cất vô trùng) 3375ml/bag