innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

ReadyPack™400 Môi trường vi sinh gói

ReadyPack™ 400ml- Môi trường vi sinh gói chuẩn bị sẵn pha cho 400ml dung dịch
Môi trường vi sinh bột được đóng gói dạng sẵn dùng pha cho 400ml môi trường. Qui cách 250ml và các thể tích khác có thể đóng gói theo yêu cầu.