innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

DyeSol™ Dung dịch nhuộm

DyeSol™ Dung dịch nhuộm
Bộ nhuộm dùng trong vi sinh, tế bào, ký sinh trùng,..