innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

AgarCult™ Đĩa thạch nuôi cấy vi sinh đỗ sẵn

AgarCult™ Ready to use - Môi trường chuẩn bị sẵn
Bên cạnh môi trường vi sinh dạng bột đông khô thì dạng đĩa thạch nuôi cấy vi sinh đỗ sẵn 90mm, 60mm và đĩa tiếp xúc bề mặt 55mm sẽ giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình. Đĩa thạch được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Alphachem vơi hệ thống máy tự động trong điều kiện vô trùng nên đảm bảo tính đồng nhất và ổn định về chất lượng.