innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

AnearoPack™ - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật kỵ khí

12/02/2017
AnearoPack™ - Môi trường nuôi cấy vi sinh vật kỵ khí
Môi trường nuôi cấy vi sinh kỵ khí cho nuôi cấy Clostridium spp, Heamophilus spp, Neisseria spp,...

 
products code pack size
Jar 2.5L for maxnimum 12 petri dishes
| W135 x L197 x H95 (mm) |
 JAR25 1 unit / Box
Jar 7L for maximum 42 petri dishes 
| W213 x L280 x H112 (mm) |
 JAR70 1 unit / Box
AnaeroPack™ Anaero
CO2 > 15% , for Clostridium spp, Prevotella spp, Porphyromonas species

Ready to use petri plate

# Clostridium Selective Agar - 20plate/Box
# TSC Agar - 20plate/Box
# Blood H & K Agar (hemin & vitamin K) - 20plate/Box
  
ANAEROCSA90
TSC90
BAHK90
10 pcs / Box20plate / Box
20plate / Box
20plate / Box
AnaeroPack™ MicroAero
5% < CO2 < 8%, for Campylobacter, Helicobacter

Ready to use petri plate
# Campylobacter Blood Selective Agar - 20plate/Box
# Helicobacter Blood Selective Agar - 20plate/Box
# Blood H & K Agar (hemin & vitamin K) - 20plate/Box

 
 MICROCBA90
HBA90
BAHK90
10 pcs / Box20plate / Box
20plate / Box
20plate / Box
AnaeroPack™ CO2
CO2 < 5%, for Hemophilus spp, Neisseria species

Ready to use petri plate
# Chocolate Enriched Selective Agar - 20plate/Box
# Chocolate XV Agar - 20plate/Box
# Chocolate HI Agar - 20plate/ Box
# Blood H & K Agar (hemin & vitamin K) - 20plate/Box

 
ANEACO2CEA90
CNA90
CHA90
BAHK90
10 pcs / Box20plate / Box
20plate / Box
20plate / Box
20plate / Box

 
Anearo-Indicator
Checking for presence of Oxygen by its color change

 ANEAINDI 25 pcs / Box


HìnhSản phẩmTDSMSDS
AnaeroPack–Anaero- Gói ủ kỵ khí với nồng độ CO2 > 15% cho Clostridium spp,…
AnaeroPack-CO2 - Gói ủ kỵ khí với nồng độ CO2 < 5% cho Heamophilus spp, Neisseria spp,…
AnaeroPack-Micro- Gói ủ kỵ khí với nồng độ 5% < CO2 < 8% cho Campylobacter, Helicobacter,….
Rectangular Jar 2.5L- Hộp ủ kỵ khí cho 12 đĩa petri 90mm
Rectangular Jar 7L- Hộp ủ kỵ khí cho 42 đĩa petri 90mm
RT Anaero Indicator- Chỉ thị nhận biết kỵ khí, 25test/Hộp