innovation
  Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

ChemTest Urea HP test (CLOtest)

04/05/2021
ChemTest Urea HP test (CLOtest)
ChemTest™ Urea HP test is designed for the rapid identification of Helicobacter pylori in samples of gastric mucous membrane biopsy by a biochemical # ChemTest Urea HP test được phát triển để định danh nhanh Helicobacter pylori trong mẫu nội soi niêm mạc dạ dày.

 

ChemTestTM Urea HP Test (CLOtest)

ChemTestTM Urea HP test is designed for the rapid identification of Helicobacter pylori in samples of gastric mucous membrane biopsy by a biochemical
Method
This set enables to differentiate peptic ulcer disease etiologically bound to helicobacter infection from cases which are Helicobacter pylori negative and developed by other specific causes (e.g. gastrinoma, Crohn disease etc.). The evidence of peptic ulcers due to Helicobacter infection enables early starting of anti-helicobacter therapy.

Sensitivity: 100%
Specificity: 99.5%

Technique:
Put the tested biopsy sample into middle of media of test tube. Close the tube (if necessary) and read the result within 5-10 minutes at room temperature.

Result:
Positive reaction (presence of Helicobacter pylori) demonstrates itself by pinkish violet to violet color of the substrate after incubation.

If the reaction is negative, the color of the substrate does not change, that means it stays yellow or yellow-orange.


 

ChemTestTM Urea HP Test (CLOtest)

ChemTestTM Urea HP test được phát triển để định danh nhanh Helicobacter pylori trong mẫu nội soi niêm mạc dạ dày.

Phương Pháp
Sản phẩm được dùng để kiểm tra vết loát dạ dày do tác nhân gây nhiễm là vi khuẩn Helicobacter pylori với các tác nhân gây bệnh khác như:  gastrinoma, Crohn,
Việc phát hiện nguyên nhân loát dạ dày do Helicobacter có thể giúp điều trị bằng các tác nhân kháng khuẩn nhanh chóng.

Độ nhạy: 100%

Độ đặc hiệu: 99.5%

Cách thực hiện

Đặt mẫu sinh thiết dạ dày vào giữa môi trường trong ống nghiệm, đóng nắp ống nghiệm (nếu cần) và ủ ở nhiệt độ phòng trong vòng 5-10 phút.

Kết quả

Mẫu dương tính (có sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylori) môi trường sẽ chuyển sang màu hồng sau khi ủ.

Mẫu âm tính môi trường không chuyển màu và vẫn giữ trạng thái màu vàng hoặc cam

 

ImageProductsTDSMSDS
ChemTest Urea HP test (CLOtest)