innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

AgarCult™ Ready to use - Môi trường chuẩn bị sẵn

12/02/2017
AgarCult™ Ready to use - Môi trường chuẩn bị sẵn
Bên cạnh môi trường vi sinh dạng bột đông khô thì dạng đĩa thạch nuôi cấy vi sinh đỗ sẵn 90mm, 60mm và đĩa tiếp xúc bề mặt 55mm sẽ giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình. Đĩa thạch được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Alphachem vơi hệ thống máy tự động trong điều kiện vô trùng nên đảm bảo tính đồng nhất và ổn định về chất lượng.

Đối với các phòng kiểm nghiệm không có điều kiện pha chế môi trường vi sinh từ môi trường bột đông khô thì đĩa thạch nuôi cấy vi sinh đỗ sẵn là giải pháp tiện lợi cho việc kiểm soát vi sinh của đơn vị. Hiện tại alphachem cung cấp đa dạng về chủng loại đĩa thạch đỗ sẵn, nguồn nguyên liệu đa dạng và luôn có sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết quí khách hàng.

Đĩa thạch đỗ sẵn

* Đĩa thạch 60mm thường được dùng với phương pháp màng lọc với đường kính đĩa phù hợp với đường kính màng lọc 47mm.

* Đĩa thạch 90mm, đây là đường kính tiêu chuẩn phổ biến trong nuôi cấy vi sinh vật.

* Đĩa thạch 90mm, 2 ngăn: đĩa thạch gồm 2 ngăn với 2 môi trường khác nhau được tích hợp trên cùng một đĩa. giúp cho việc nuôi cấy đối chiếu các chỉ tiêu vi sinh được tốt hơn. tăng độ chính xác của trong phương pháp kiểm.

* Đĩa thạch 90mm, 3 ngăn: đĩa thạch gồm 3 ngăn với 3 môi trường khác nhau được tích hợp trên cùng một đĩa. giúp cho việc nuôi cấy đối chiếu các chỉ tiêu vi sinh được tốt hơn.

Đĩa thạch vuông 130x130mm: đĩa thạch tiêu chuẩn dùng trong nuôi cấy kháng sinh đồ.

Đĩa thạch tiếp xúc bề mặt

Đĩa thạch với đường kính 55mm, phía đáy có kẻ ô giúp đếm số lượng khuẩn một cách dễ dàng. Đĩa thạch được sản xuất với mặt thạch nhô cao nên rất thuận tiện cho việc lấy mẫu bề mặt trực tiếp, mẫu nước. đĩa thạch cũng có thể được dùng cho màng lọc và cấy mẫu trực tiếp.


Môi trường thạch dạng ống

Môi trường thạch được chuân bị sẵn ở dạng ống thạch nghiên, giúp việc nuôi cấy định danh được thuận lợi.

Môi trường lỏng

Môi trường dạng dung dịch được chuẩn bị sẵn trong ống có hoặc không có swab tăm bông kèm theo.

Máu cừu tươi


Máu cừu tươi đã tách sợi tan huyết, là chất bổ sung không thể thiếu trong điều chế môi trường thạch máu, môi trường thạch nâu. máu cừu được sản xuất và đóng gói trong điều kiện vô trùng với qui cách đa dạng 10ml, 14ml, 50ml và 100ml. giúp khách hàng thuận tiện trong sử dụng và bảo quản.

Máu ngựa tươi

Máu ngựa tươi đã tách sợi tan huyết là chất bổ sung không thể thiếu trong điều chế môi trường thạch máu, môi trường thạch nâu. máu cừu được sản xuất và đóng gói trong điều kiện vô trùng với qui cách đa dạng 10ml, 14ml, 50ml và 100ml. giúp khách hàng thuận tiện trong sử dụng và bảo quản.

Egg yolk lòng đỏ trứng

Dịch lòng đỏ trứng tươi là chất bổ sung không thể thiếu trong điều chế môi trường vi sinh khảo sát khả năng phân giải lecithin từ lòng đỏ trứng của vi sinh vật. Sản phẩm được sản xuất và đóng gói trong điều kiện vô trùng với qui cách đa dạng 10ml, 14ml, 50ml và 100ml. giúp khách hàng thuận tiện trong sử dụng và bảo quảnKIỂM TRA BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHAP SWAB TEST 50test/Hộp - ĐỊNH TÍNH
Path Check Hygiene Protein
Dùng trong kiểm tra dư lượng protein trên bề mặt dụng cụ, dây chuyền sản xuất, tay công nhân,..
Cho kết quả trong 1 phút
Path Check Hygiene Coliform
Dùng trong kiểm tra sự hiện diện E.coli-Coliform trên bề mặt dụng cụ, dây chuyền sản xuất, tay công nhân,..Cho kết quả 16-24h
Path Check Hygiene Salmonella
Dùng trong kiểm tra sự hiện diện Salmonella trên bề mặt dụng cụ, dây chuyền sản xuất, tay công nhân,..Cho kết quả 16-24h
Path Check Hygiene Listeria
Dùng trong kiểm tra sự hiện diện Listeria trên bề mặt dụng cụ, dây chuyền sản xuất, tay công nhân,..Cho kết quả 16-24h

Path Check Hygiene Protein Test
HìnhSản phẩmTDSMSDS
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn (2-Sector)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn AgarCult™ BA | AgarCult™ CAHI (BACAHI)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn AgarCult™ BA | AgarCult™ CAXV (BACAXV)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn AgarCult™ BA | AgarCult™ MCA (BAMCA)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ CAN Agar | AgarCult™ MCA (CANMCA)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ CAN Agar | ChromoGel™ SCR Agar (CANSCR)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ CAN Agar | ChromoGel™ URI Agar (CANURI)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ ECC Agar | AgarCult™ VRBL Agar (ECCVRBL)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ SAL Agar | AgarCult™ HE Agar (SALHE)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ SAL Agar | AgarCult™ XLD Agar (SALXLD)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ SCR Agar | ChromoGel™ LMN Agar (SCRLMN)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ SCR Agar | ChromoGel™ SAL Agar (SCRSAL)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ SCR Agar | ChromoGel™ VCP Agar (SCRVCP)
Đĩa thạch 2 ngăn đỗ sẵn ChromoGel™ SGP Agar | ChromoGel™ SGN Agar (SGPSGN)
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Azide Blood Agar
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Bacillus Cereus Agar - MYP 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Bair Parker Agar with EY 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Blood Agar Sheep 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Blood Agar Sheep with Gentamycin 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Blood Agar Sheep with Hemin & Vitamin K 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Blood Agar Sheep with Nalidixic Acide 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Brain Heart Infusion Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Campylobacter Blood Selective Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Cetrimide Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Chocolate H.Pylori Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Chocolate HI Selective Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Chocolate XV Selective Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Columbia Agar with Sheep Blood 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Columbia Agar with VCN 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Columbia CNA Agar with Sheep Blood 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Desoxycholate Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ DG 18 Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ DRBC Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Hektoen Enteric Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Mac Conkey Agar No.3 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Mannitol Salt Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ MRS Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Mueller Hinton Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Mueller Hinton Agar With Horse Blood 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Mueller Hinton Agar with Sheep Blood 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Nutrient Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Plate Count Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Sabouraud Chloramphenicol Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Sabouraud Chloramphenicol Agar w Gentamicin 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Sabouraud Dextrose Agar
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Slanet Bartley Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ SS Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ TCBS Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Tryptic Soy Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Tryptic Soy Agar with Lecithin & Tween 80 55mm tiếp xúc bề mặt
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ TSC Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ TSC Agar with EY 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Violet Red Bile Glucose Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Violet Red Bile Lactose Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ XLD Agar 90mm
Đĩa thạch đỗ sẵn AgarCult™ Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar 90mm
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Acetamide Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Alkaline Peptone Water
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Arginin Decarboxylase Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Azide Dextrose Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Bile Aesculin Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Bile Esculin Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Biotone Agar (Tryptose)
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Biotone Broth (Tryptose)
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Bordetella Transport Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Brain Heart Infusion Broth (BHI)
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Brain Heart Infusion Broth + Glycerol 20%
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Brain Heart Infusion Broth + XV
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Brilliant Green Bile Broth 2%
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Buffered Peptone Water
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Campylobacter Enrichment Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ CTA Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Dermatophyte Selective Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ EC Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ EP Neutralising Diluent
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Ethyl Violet Azide Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Ethyl Violet Azide Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ GN Broth Hajna
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ IUT Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Kligler Iron Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Lactose Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Lactose Sulfite Medium W Duham Tube
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Lauryl Sulfate Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Listeria Fraser Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Listeria Fraser Half Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Lowenstein-Jensen Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ LT 100 Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Lysine Decarboxylase Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Lysine Iron Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Mannitol Salt Agar (Chapman)
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Maximum Recovery Diluent
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Motility Indole Urea - MIU
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Motility Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ MRVP Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Mueller Hinton Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Muller Kauffmann Tetrathionate Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Natri Chlorid 0.9%
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Nutrient Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Nutrient Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Ornithin Decarboxylase Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Peptone Tryptone Water
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Phenylalanine Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Rappaport Vassiliadis Soy
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Sabouraud Dextrose Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Sabouraud Dextrose Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Saline Solution 0.85%
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Selenite Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Selenite Cystine Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ SF Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ SIM Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Simmons Citrate Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Stock Culture Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Tetrathionate Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Thioglycollate Medium
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Todd-Hewitt Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Triple Sugar Iron Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Tryptic Soy Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Tryptic Soy Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Tryptic Soy Broth + 6.5%Nacl
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Urea Agar
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Urea Broth
Môi trường ống đỗ sẵn AgarCult™ Urea Indol Test