innovation
  Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

SwabCheck SwabCult Viral Transport Medium / Môi trường vận chuyển mẫu virus VTM

16/04/2020
SwabCheck SwabCult Viral Transport Medium / Môi trường vận chuyển mẫu virus VTM
SwabCult™ Viral Transport Media (VTM) Universal Transport Medium (UTM) The medium use for collecting, transporting SARS-CoV-2 (COVID 19) from throat and nasal swabs of human patients (CDC recommendation) @ Môi trường sử dụng để thu thập, vận chuyển SARS-CoV-2 (COVID 19) từ cổ họng và mũi bệnh nhân (theo khuyến nghị của CDC)

SwabCultTM

Viral Transport Medium / Môi trường vận chuyển mẫu VTM

Môi trường sử dụng để thu thập, vận chuyển SARS-CoV-2 (COVID 19) từ cổ họng và mũi bệnh nhân (theo khuyến nghị của CDC)
The medium use for collecting, transporting SARS-CoV-2 (COVID 19) from throat and nasal swabs of human patients (CDC recommendation)Tài liệu tham khảo:

1/ Lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nCoV-TS Đỗ Phương Loan- Viện Vệ Sinh Dịch Tễ TW

2/
Thu thập mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm nghi nhiễm MERS-CoV - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

ImageProductsTDSMSDS
SwabCheck Coliforms Test
SwabCheck E.coli Test
SwabCheck Hygiene ATP Test
SwabCheck Hygiene Protein Test
SwabCheck Listeria monocytogenes Test
SwabCheck Listeria Test
SwabCheck Salmonella Test
SwabCheck™
SwabCult
SwabCult Alkaline Peptone Water
SwabCult Amies Transport Medium
SwabCult Buffered Peptone Water
SwabCult Caryblair Transport Medium
SwabCult Letheen Medium
SwabCult Maximum Recovery Diluent
SwabCult Selenite Medium
SwabCult Stuart Transport Medium
SwabCult Thioglycolate Medium
SwabCult TSB 6.5% NaCl
SwabCult Viral Transport Medium 1ml 1.5ml 3ml 5ml 100mlSwabCult Viral Transport Medium 1ml 1.5ml 3ml 5ml 100mlDownload