innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

DyeSol™ Dung dịch nhuộm

14/07/2017
DyeSol™ Dung dịch nhuộm
Bộ nhuộm dùng trong vi sinh, tế bào, ký sinh trùng,..

HìnhSản phẩmTDSMSDS
DyeSol™
DyeSol™ Dầu soi kính - Immersion oil 10ml/ Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Dầu soi kính - Immersion oil 10x10ml/ Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Eosin Y 1% 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Eosin Y 1% 4x250ml/ Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Giemsa stain kit 2x250ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Giemsa stain kit 4x250ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Crystal violet 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Crystal violet 4x250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Decolouriser 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Decolouriser 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Iodine 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Iodine 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Safranin 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram Safranin 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram stain kit 4x100ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Gram stain kit 4x250ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Pap EA 50 solution 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Pap EA 50 solution 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Pap Harris hematoxyline soluotion 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Pap Harris hematoxyline solution 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Pap Orange G solution 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Pap Orange G solution 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Pap stain kit 3x100ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt) ( Papanicolaou )
DyeSol™ Pap stain kit 3x250ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt) ( Papanicolaou )
DyeSol™ Ziehl-Neelsen Acid Alcohol 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Ziehl-Neelsen Acid Alcohol 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Ziehl-Neelsen Carbol fuchsin 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Ziehl-Neelsen Carbol fuchsin 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Ziehl-Neelsen Methylene blue 250ml/Lọ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Ziehl-Neelsen Methylene blue 4x250ml/Hộp (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Ziehl-Neelsen stain kit 3x100ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt)
DyeSol™ Ziehl-Neelsen stain kit 3x250ml/Bộ (Lọ nhỏ giọt)